SMS от джипито

Карикатура за 20.11.2019 г.

Монитор

Права

Карикатура за 17.11.2019 г.

Монитор

Ваксини

Карикатура за 15.11.2019 г.

Монитор

Застрояване

Карикатура за 14.11.2019 г.

Монитор

Вакантно място

Карикатура за 11.11.2019 г.

Монитор

Преход

Монитор

КТБ и КГБ

Карикатура за 7.11.2019 г.

Монитор