Ракета-носител

Карикатура за 14.11.2018 г.

Монитор

До пенсия

Карикатура за 13.11.2018 г.

Монитор

"Гражданска"

Карикатура за 12.11.2018 г.

Монитор

Фалшиви новини

Карикатура за 11.11.2018 г.

Монитор

Жалби

Карикатура за 8.11.2018 г.

Монитор

Подгряване

Карикатура за 7.11.2018 г.

Монитор