Свети Лаврентий – покровител на пивоварите, готвачите и ресторантьорите

Християнче

Свети Лаврентий – покровител на пивоварите, готвачите и ресторантьорите

Раздава папското съкровище на бедните