Преподобният Ксенофонт посветил на църквата цялото си семейство

Християнче

Преподобният Ксенофонт посветил на църквата цялото си семейство