Свети Василий се съпротивлявал мъжествено на иконоборците

Християнче

Свети Василий се съпротивлявал мъжествено на иконоборците