Почитаме пророк, покровител на водолазите и подводничарите

Християнче

Почитаме пророк, покровител на водолазите и подводничарите

Йона прекарва три дни в утробата на кит