Свети Софония предвещал идването на Месията

Християнче

Свети Софония предвещал идването на Месията