Трима мъченици загиват за вярата

Християнче

Трима мъченици загиват за вярата

Честваме Трофим, Саватий и Доримедонт