ВИЦ НА ДЕНЯ

- Мамо, ще имам изпит по география. Къде се намира Португалия?
- До Испания, сине.
- А Бермудите?
- Във второто чекмедже.

Валутни курсове
Курс за 15.08.2020
Валута Цена BGN
1 EUR
1 CHF
1 GBP
1 USD