monitor.bg
Сряда 26 Ноември, 2014

Без увеличение на осигуровките догодина
Социалният министър иска помощ за предсрочно пенсиониране
ГЕРБ не смя­та да се съ­об­ра­зи с пла­но­ве­те на со­ци­ал­ния ми­нис­тър от АБВ Ивай­ло Кал­фин за уве­ли­че­ние на ми­ни­мал­на­та зап­ла­та с 10% от до­го­ди­на, ста­на яс­но от из­каз­ва­не на фи­нан­сист №1 Вла­дис­лав Го­ра­нов. Вче­ра ви­цеп­ре­ми­е­рът по со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка за­я­ви, че ще пре­го­ва­ря с фи­нан­со­вия ми­нис­тър за ръст на най-нис­ко­то въз­наг­раж­де­ние с 40 лв.
52-годишната била майка на две деца
Кола влачи до смърт жена, която пресичала на пешеходна пътека, за да си хване автобуса. Трагичният инцидент станал рано сутринта във вторник на столичния булевард „Рожен”, съобщи вчера БЛИЦ. 52-годишната столичанка отивала към спирката на автобус 85, когато била пометена от „Нисан”, който летял с бясна скорост.
 
Полицията подозира, че са работили за мафията
Със свръхмодерна техника за копиране на кредитни карти и за разпознаване на ПИН кодове разполагали двамата българи, които бяха закопчани завчера във втория град на о. Сицилия - Катания. На оборудването на сънародниците ни и на техните изтънчени престъпни умения се възхитиха арестувалите ги полицаи.
Врачани крачат по зебри с перли
Враца обнови основните си булеварди, които бяха разкопани заради водния проект, преди да паднат големите снегове. Общината дори си позволи и някои екстри. За пътната маркировка например се използва най-модерната технология, която от няколко години се прилага в Европа.
.
Купувач на гласове ще мете градинки
Ку­пу­вач на гла­со­ве ще по­ло­жи 400 ча­са без­въз­мез­ден труд в пол­за на об­щес­т­во­то за­ра­ди про­ви­не­ни­е­то си. 33-го­диш­ни­ят Те­о­дор Ан­ге­лов склю­чи спо­ра­зу­ме­ние с ру­сен­с­ка­та про­ку­ра­ту­ра, ко­е­то бе приз­на­то от съ­да.
.
ПФ обявява утре ще подкрепя ли още кабинета
ПФ ще из­ле­зе най-къс­но в чет­вър­тък с ре­ше­ние да­ли да сне­ме до­ве­ри­е­то си от ка­би­не­та за­ра­ди ка­зу­са с по­ис­ка­но­то от­тег­ля­не от пос­та на наз­на­че­ния за зам.-ми­нис­тър на от­б­ра­на­та Ор­хан Ис­ма­и­лов.
.
Столетницата си прекроява устава
БСП пла­ни­ра про­ме­ни в ус­та­ва си, ко­и­то да се при­е­мат на пред­с­то­я­щия до про­лет­та пар­ти­ен кон­г­рес. Пред­ло­же­ния ид­ват от куп струк­ту­ри, ка­то ве­че наб­ро­я­ват око­ло 30, уточ­ни­ха вче­ра от чер­ве­но­то ръ­ко­вод­с­т­во.
.
По­ло­ви­на­та де­ца с ув­реж­да­ния из­ка­ра­ни от домовете
Поч­ти по­ло­ви­на­та от изос­та­ве­ни­те де­ца с ув­реж­да­ния са из­ве­де­ни от ин­с­ти­ту­ци­и­те. 579 не­пъл­но­лет­ни с раз­лич­ни фи­зи­чес­ки и мен­тал­ни проб­ле­ми са нас­та­не­ни в за­щи­те­но жи­ли­ще или цен­тър от се­ме­ен тип.
.
Откриват нови болници след разрешение от НЗОК
Но­ви бол­ни­ци ще бъ­дат от­к­ри­ва­ни ве­че след раз­ре­ше­ние от НЗОК. За­нап­ред под­пе­чат­ва­не­то на до­ку­мен­ти­те ще се съг­ла­су­ва и с та­зи ин­с­ти­ту­ция, вмес­то как­то до­се­га то да за­ви­си са­мо от ми­нис­тъ­ра на здра­ве­о­паз­ва­не­то.
.
8 г. затвор за родилка, удушила бебето си
На 8 г. затвор при първоначален строг режим бе осъдена вчера пловдивчанката Светлана Александрова. Тя бе призната за виновна, че е убила новороденото си момиченце в началото на т.г. „Много съжалявам. Не съм искала да убия бебето си. Само устата му затиснах с ръка да спре да плаче”.
.
Русенски Лом заля къщи, източват язовири край Варна
Висока приливна вълна по река Русенски Лом наводни русенското село Красен. Приливната вълна от дъждовете в Търговище и Попово ще се покачва още два дни, съобщиха от община Русе. Нивото на Тунджа става опасно високо, а като превантивна мярка във Варненско се изпускат 5 язовира.
.
Кризата свила парите на СУ с 60 млн. лв.
Софийският университет е недофинансиран с 60 млн. лв. от 2008 г. насам, когато бюджетът на Алма матер беше орязан. Това съобщи вчера ректорът на СУ проф. Иван Илчев след тържеството за патронния празник на висшето училище. Той се позова на изчисления на финансовия отдел на университета.
.
Осъдиха екстрасенс за неплатен данък от 22 бона
Екстрасенс от павликенското село Върбовка беше осъден за укриване на доходи и неплащане на патентен данък. Според прокуратурата в продължение на 4 г. Александър Чакъров е натрупал дълг към държавната хазна в размер на 22 400 лв.
.
Женят 14-годишната Мария за пари, не я пускат да учи
14 годишната Мария Стоянова от село Леново няма да учи и ще бъде омъжена за пари. Скандалното развитие на случая дойде от нейните родители – Стоян Стоянов и Анка Димитрова, които вчера категорично отказаха на дарители и решиха да спрат завинаги дъщеря си от училище. Това съобщи братът на Мария Петко Стоянов.
.
Ученици луднаха по лотария, изкарват по една заплата
Варненски ученици си дават парите, за да играят в националната лотария, предлагана от налагаща се на пазара търговска верига. За този феномен съобщиха преподаватели, които не могат да разберат защо тийнейджърите са толкова активни играчи и харчат джобните си пари.
.
Буйният Митко вече е в друго училище
Буйният 10-годишен Димитър Манзуров, който спука тъпанчето на своята съученичка Леа, е преместен от родителите си в друго училище.
.
Напушени тийнейджъри припадат в междучасие
Дванадесетокласник колабира в двора на школо в Бутан, деветокласничка – в коридора на врачанска гимназия, съобщиха от полицията. При обиск на четирима техни съученици са намерени купища дози с дрогата.
.
.
Още новини