monitor.bg
Сряда 5 Април, 2006
Отдават “под наем” държавните мини в Бобов дол на голям данъчен длъжник

.
Администрацията загуби правото си да решава по целесъобразност

Неотдавна тричленен състав на Върховния административен съд постанови решение, с което отмени решението на Агенцията за приватизация (АП) за прекратяване на приватизационната процедура на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.  Въпросът въобще не е дали решението на агенцията е правилно или не. Става дума за това, че съдът иззе правомощието на администрацията да решава някои въпроси по целесъобразност.

Мотивите на съда бяха твърде фрапиращи по своето правно естество. От една страна, магистратите са приели, че правото за прекратяване на процедурата е изцяло правомощие за преценка по целесъобразност на администрацията - в случая АП. Любопитното обаче е, че същевременно, в същото решение, съдът е заместил АП в тази преценка и е отменил решението му за прекратяване на приватизацията. Решението е в икономически интерес на гръцката държавна компания за електричество, която се надява да приватизира една от последните апетитни хапки от българската икономика.

Целесъобразността се въвежда с типични думи като „неудовлетворителност". Ако съдът може да преценява явления толкова широки и зависещи от стотици икономически фактори, като дали нещо е  удовлетворително или не, то въпросният съд може да започне да претендира да контролира всичко - включително и законовото изискване администрацията да решава въпросите максимално целесъобразно. Казано с други думи съдът си разсъждава примерно така: „Има ли изискване администрацията да решава въпросите максимално целесъобразно? Има. Ами тогава това е изискване за законосъобразност и ние като съд можем да го контролираме." При едно такова разсъждение ще се изтрие световно признатото право на администрацията да решава определени въпроси по целесъобразност, при което съдът няма право да осъществява преценка над тази целесъобразност. Такива недомислия не бива да се случват в държава, мислеща си, че е правова. Иначе с основание няма да зачитат решенията на подобна съдебна система в Европейската общност.

Съблюдаването на съдебната практика е основен критерий за липсата на корупция. А решението на съда е и в противоречие с трайната съдебна практика на ВАС. В тази връзка следва да се отбележи, че преценката на административния орган, относно икономическата обоснованост на конкурсните предложения, тяхното съответствие с целите на приватизация, обявени с конкурсната документация, безспорно е в сферата на оперативната самостоятелност на издаващия акта орган. Поради това съдебният контрол е допустим само за извършване на проверка дали са спазени административно-производствените правила" (Решение на ВАС по дело № 8957/2004 г.). И това е само едно от многото подобни решения.

Съдът, поради това че не е пригоден да решава въпроси по целесъобразност дали една приватизация е стопански оправдана, се хвана в конкретното дело за Бобов дол за един единствен критерий - че предложената от кандидат-купувача цена била в рамките на предложената от консултанта по сделката. А че междувременно на световния пазар може цените да са се вдигнали 10 пъти или да са настъпили какви ли не икономически обстоятелства - съдът не го е грижа. Така е когато един орган се занимава с това, което не му е работа. Съдът не трябва и не може да преценява другите аспекти на приватизацията - това е задача на АП като орган на държавно управление. 

.
.
.
.
Бизнес и финанси: други материали
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява