monitor.bg
Събота 17 Септември, 2005
10 000 лева от "Втори ТОТО шанс" срещу залог 1,90 лв. във Велинград
Фиш с 213 комбинации за “6 от 49” удари шестица за 508 241,30 лева
Две петици по 5631,20 лева паднаха в III теглене на “5 от 35”
.
ТОТО-ПЕЧАЛБИ
"6 от 49": I теглене - (6, 8, 21, 25, 33, 42); 6 - няма, 5 - 14 по 1107.40 лв., 4 - по 16.30 лв., 3 - по 1.30 лв.; ДЖАКПОТ : 100 612.28 лв.; II теглене - (8, 9, 10, 20, 28, 33); 6 - няма, 5 - 31 по 500.10 лв., 4 - по 15.60 лв., 3 - по 1.20 лв.; ДЖАКПОТ: 124 245.85 лв.; III теглене - (4, 15, 21, 28, 44, 49); 6 - 1 от 508 241.30 лв.

"6 от 42": I теглене - (12, 19, 31, 34, 38, 39); 6 - няма, 5 - 11 по 216.50 лв., 4 - по 8.40 лв.; ДЖАКПОТ: 37 823.12 лв.; II теглене - (6, 9, 11, 13, 29, 32); 6 - няма, 5 - 6 по 397.00 лв., 4 - по 7.00 лв.; ДЖАКПОТ: 12 706.93 лв.; III теглене - (7, 18, 19, 24, 26, 42); 6 - няма, 5 - 12 по 264.60 лв.; ДЖАКПОТ: 94 821.24 лв.

"5 от 35": I теглене - (1, 2, 11, 25, 26); 5 - 2 по 2815.60 лв., 4 - по 28.90 лв., 3 - по 1.20 лв.; II теглене - (15, 19, 29, 34, 35); 5 - няма, 4 - 203 по 41.60 лв., 3 - по 1.60 лв.; III теглене - (1, 5, 7, 9, 32); 5 - 2 по 5631.20 лв., 4 - по 14.30 лв.

Тото Джокер: Позиции - (3, 6, 7); Цифри - (4, 2, 4); 3 - 6 по 3093.90 лв., 2 - по 4.80 лв.
.
.
.
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява