monitor.bg
Вторник 15 Януари, 2013
Пет плана спрени заради презастрояване край морето
“Камчийски пясъци” стават защитена зона
Министър Павлова стопира проекта в Иракли

Stock.evgenidinev.com
Камчийски пясъци са атрактивни за екотуризъм
.
Още 21 местности под закрилата на закона
21 територии са обявени за защитени зони през миналата година. Така броят на местностите под закрила на държавата са 973. Това означава, че 5,3% от територията на стараната ни е защитена зона. Средно новите попълнения със специален статут са територии в местността на река Веселина, община Велико Търново. Та са запазени влажни зони, обитават голям брой животински видове. Сред защитените територии, обявени през 2012 г., могат да се отбележат местности, обявени с цел опазване на националнозначими растителни видове. В смолянската местност Храстево расте опазване вековна гора от черен бор, с обикновен габър, планински бряст, бук. В рамките на „Натура 2000” предстои да бъдат обявени още над 30 нови защитени територии.
.
.
.
.
България: други материали
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява