monitor.bg
Четвъртък 10 Януари, 2013
Позиции
Как да се отпускат детските добавки
Предлагат дебат в обществото по темата

МОНИТОР
Тръгва дебат по темата за детските добавки.
.
Цвета Брестничка, асоциация „Родители”: Системата на данъчните облекчения е по-добра

 
Според асоциация „Родители” детските надбавки не са голям стимул за раждаемостта и за подпомагане на семействата. Ние от доста време вече предлагаме да се въведе семейно подоходно облагане, което означава семействата с деца да бъдат освобождавани от  данъци до определен размер на доходите си, така че това което са изработили, да се връща обратно като доход в семейството. По този начин се стимулират хората, които се справят добре с живота  и те могат да си позволят да имат повече деца, защото системата на детските надбавки всъщност е вид социално подпомагане. Тези пари са необходими за хората, които трудно се справят с живота. Разбира се, че трябва да има социални помощи за семейства, които имат проблеми. Във всяко общество има хора, които имат трудности и за тях трябва да има помощи. Ако искаме да стимулираме раждаемостта сред семействата с по-добри доходи обаче системата на данъчните облекчения е далеч по-работеща.

Според нас не всяко дете трябва  да получава детски. За нас данъчните облекчения са работещият механизъм. Ще дам един пример. Ако вземем за база сегашния праг, който е 350 лв. на член от семейството, и ако пресметнем доходите в едно семейство с едно дете по 350 лв., това прави 1050 лв. В момента това семейство получава 35 лв. детски надбавки и плаща 105 лв. ДОД.

Ако хората бъдат освободени от този данък общ доход, те всъщност ще имат 105 лв. повече в семейния си бюджет, а не 35. Всъщност това ще са пари, които те са изработили, а не помощ от държавата. Според мен дебатът в обществото по темата е закъснял, защото това наше предложение е поне от 3 години. Трябва да се смени самата система.
.
Валентина Симеонова, зам.- социален министър: Да има индивидуална оценка на семейството

 
Аз лично смятам, че всяка  реформа предполага сериозен дебат в обществото. Защото от държавния бюджет се отделят доста средства за тези месечни добавки по закона за семейните помощи за деца. Те са около половин милиард лева и някъде над 80 процента от българските семейства имат право на такава помощ, тоест това не е кой знае каква голяма тема за нас. Но въпросът е принципен - аз лично не смятам, че трябва да се дават на всички по малко. Според мен по-честно и коректно е, ако ще се прави и ще има нов подход към семейното подпомагане, би следвало то да е на базата на индивидуална оценка на семейството. Но пак казвам, че това е една тема, която предполага сериозен дебат и търсене на консенсус в обществото.

Семействата с по-ниски доходи трябва да получават по-високи добавки, грубо казано е така, но според мен на базата на лична оценка това означава сключване на индивидуален договор със семейството и поставяне на конкретни условия. Това, което се опитахме да направим с промяната в закона за семейните помощи за деца - получаваш семейна помощ под условие, ако детето ти ходи редовно на училище, ако то бъде имунизирано, ако ти полагаш грижи и има добро качество на живот за това семейство. В противен случай нямаш право на тези помощи, тъй като ти не се показваш като добър родител. И смятам, че тези мерки действат. При такива условия, да, по-справедливо е там, където семейството се нуждае от по-голяма подкрепа, да я получава.

На около 3500 семейства са спрени детските добавки поради факта, че децата са направили повече от 5 неизвинени отсъствия в училище и някъде около 1000 са семействата, на които са спрени семейните помощи заради това, че децата не са имунизирани. Добавките се спират до момента, в който родителите започнат да отговарят на условията - когато детето започне редовно да посещава училище, могат да бъдат възстановени тези помощи.

Аз не мисля, че само със санкции ние решаваме проблема. По-скоро наистина трябва да видим как целенасочено да подкрепяме семействата, така че те да преодоляват кризите и да се грижат добре за децата. За да се повиши качеството на живот на децата е добре родителите да имат достъп до работа, достъп до образование и квалификация, защото не можем да говорим за детска бедност извън контекста на семейството. Детето е бедно тогава, когато родителите са бедни. И ако ние ползваме само санкции към родителите, до голяма степен обричаме тези семейства на голяма бедност.

По-скоро трябва да ориентираме помощта и подкрепата за семействата така, че да стимулираме тяхната родителска активност, да ги насърчаваме да бъдат добри родители. Пак повтарям. Всеки дебат, който е в подкрепа на семейството и доброто родителство, би бил полезен за нас. И от гледна точка на по-правилния подход при политическите решения. Защото ние трябва да изследваме и адекватността на законите, до каква степен те са полезни на хората. Ако има нови идеи, които да са ориентирани и да работят в полза на семействата, разбира се, че винаги е добре да се проведе обществен дебат и да се случат тези промени.

Пред “Дарик”
.
Христина Христова, бивш социален министър: Помощи за всички

 
Мисля, че е време наистина детските добавки да бъдат за всяко дете, защото всяко дете е важно. При тази демографска криза трябва да се замислим дали детските добавки да не бъдат като една насърчителна мярка и да могат да се получават от семейства, които отглеждат деца за разлика от семейства, които не отглеждат деца.  Знаем, че 800 000 деца получават, 400 000 не получават.  Представете си какво администриране през месец-през два е за родителите - майката и бащата да представят всяка промяна, служебна бележка за промяна в работната им заплата и дохода. Парите за администриране на детските добавки, ако ги спестим, те ще стигнат да дадем поне на всички деца. Детската добавка в България е приравнена към социална помощ, а не като насърчителна демографска мярка за повишаване на раждаемостта, като трябва да се спазва тази доходна граница. Между другото то си има такива социални помощи за семействата, които са с ниски доходи. Ние сме за това да се смени начинът на администриране.

Нека семействата да имат детски добавки. Трябва да стимулираме и средното семейство, те са най-активните данъкоплатци, работещите хора в България. Ние предлагахме майчинството да бъде заплатено до едногодишна възраст с 90% от заплатата; редовните студенти, които раждат своите деца за първи път, да получат 12 минимални работни заплати; да има бонуси за родени близначета, да има данъчни облекчения за млади семейства, които теглят заем, за да си купят първото жилище.
.
.
.
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява