monitor.bg
Вторник 22 Май, 2012
Позиции
ГРАМОТНИ ЛИ СА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Алексей Димитров
След като чуха темата вчера, повечето зрелостници бяха доволни от късмета си.
.
Проф. Владко Мурдаров: Важно е да се знаят правилата

 
Най-напред да изясним, че под грамотност на учениците ще разбираме по какъв начин пишат и четат децата. Защото аз се отличавам от онова мнение, което твърдеше, че българинът е неграмотен, с обяснението, че  като прочете един текст, не го разбира. Основното ни внимание трябва да бъде насочено към това по какъв начин пишат днес децата. Истина е, че в техните текстове, когато им се наложи да пишат, има страшно много грешки, но, разбира се, има и обяснение защо се появяват тези грешки. Аз твърдя, че основната причина е преди всичко влиянието от интернет и всъщност интернет изобщо – и писането в интернет, и специално във фейсбук, тъй като при това писане те изобщо не се съобразяват с никакви правила. Заради това ако човек погледне подобни текстове ще види, че първо в тях има пълен хаос, има и букви от кирилицата, и букви от латиницата. Много страда и пунктуацията, тоест почти няма нито точка, нито запетая. Греши се и с употребата на главни букви, никой не се съобразява с тях и към това трябва да прибавим, разбира се, че общо взето те не знаят правописа на отделни думи и, разбира се, не знаят и основните правила. Смята се, че когато пишеш в такава лична кореспонденция да го наречем, тогава имаш по-голяма свобода, но все пак лошото е, че когато свикнеш да пишеш по този начин, след това и когато трябва да направиш един текст, който да бъде възприет като официален , грешките ще се запазят. Защото ти нямаш навика да превключваш,  не правиш разграничението между онази лична кореспонденция и официалната кореспонденция , ако можем да я наречем така. Има и друго нещо. Не става дума само за правописни  и пунктуационни грешки, текстовете, които се появяват във фейсбук, са много често на жаргон, което означава, че и когато детето седне да пише официалния текст, думите от жаргона ще се появят в него. Да не говорим за съкращенията, които са толкова характерни за писанията във фейсбук. Те започват вече да се появяват и в тези официални текстове. Ако гледаме целия курс на обучение, ще видим, че, особено в горния курс, почти не се обръща внимание на заниманията по български език. Напоследък мои колеги поставиха въпроса за това, че всъщност трябва да бъде много ясно разграничено преподаването по български език от преподаването по литература. Засега акцентът пада преди всичко върху обучението по литература и правилата, които учениците са учили до осми клас, постепенно ги  забравят. Дано и седмокласниците, и зрелостниците докажат, че знаят по какъв начин действат общите правила в писмения език Те не са чак толкова много. Въпросът е човек да ги знае и да може да ги прилага. Прегледът на задачите, които бяха включени в матурата, показва, че авторите са се постарали да включат всички области, където днес учениците допускат най-много грешки. Резултатите ще ни покажат съвсем ясно каква е грамотността на учениците от випуск 2012.
.
Доц. Красимира Алексова, преподавател в Катедрата по български език на СУ „Св. Климент Охридски”: Интернет силно влияе върху правописа

 
Това, което аз наблюдавам при първокурсниците от различни специалности, на които преподавам езикова култура – студенти по немска филология, културология, забелязвам, че грамотността на младежите през последните две години е по-добра. Още най-малките ученици – от първи глас нагоре – трябва да бъдат учени да обвързват двете неща – кое е правилно и неправилно (книжовно – некнижовно), и кое е уместно и неуместно. Целта е да успяват да прилагат всички свои знания за езика в конкретната ситуация на общуване. Защото човек може много добре да знае какви са нормите, но да не умее да превключва спрямо ситуацията.

Много ме вълнува влиянието на интернет върху писмената култура на младежите. В различните блогове, най-вече във форумите, в скайп кореспонденцията, в есемес кореспонденцията, между хората наблюдаваме една форма на общуване, която не е нито писмена, нито устна. Но е много близо до начина, по който говорим. Така че общуването в интернет е един неофициален тип общуване, който не подтиква или изисква спазване на книжовните норми. Има, разбира се, и модератори в различни сайтове и форуми, които изискват спазване на добрия тон, уважение към събеседниците, но никъде няма строги изисквания да се придържа човек към книжовните норми или към пунктуацията. Това е за мен един от факторите, които подтикват към едно освободено разбиране за книжовните норми или за това каква е езиковата култура и защо трябва да я спазваме.

Не съм ортодоксален лингвист, който иска задължително да се спазват книжовните норми във всичко, но най-важното е, че там, където трябва да се спазват, задължително трябва да ги знаем.

Едно правило, което често се греши, макар че лесно се прилага, е пълният и краткият член. Често не се поставят и необходимите запетаи, защото българската пунктуация е силно зависима от синтаксиса. Една от много големите трудности е писането на главна буква, слятото и разделно писане. Има трудности с писането на й и и. Като видят две и-та едно до друго, това много  притеснява кандидат-студентите.

Вчерашната тема за Вазов съдържа една хубава метафора,  не е нещо, което трябва да затрудни зрелостниците. Да не забравяме, че в конкурса на БНТ „Под игото” беше най-четената и предпочитана книга. Само едно опиянение или лудост може да накара един народ да търси свободата. Мисля, че темата е благодатна.
.
.
.
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява