monitor.bg
Неделя 27 Ноември, 2011
Търсят си парите по-бързо заради кризата
Звънят за плащане по кредита два дни по-рано
Банки разпродават неспасяеми борчове

.
Погасяват и през борсата

 
Да бъде създадена борса за корпоративни дългове, предлагат от Българската стопанска камара (БСК). Единият вариант е това да става през Българската фондова борса или на друга борса, създадена на принципа на публично-частното партньорство. Идеята е, ако една фирма има дългове от 2 млн. лева, да ги продаде на по-ниска цена на борсата и така да си набави оборотни средства.

Според колекторския бранш обаче интересът към покупка на отделни дългове на фирми е слаб. Причината е, че ако компанията е в тежко финансово състояние и изпадне в несъстоятелност, вземанията ще станат почти несъбираеми.

По данни на БСК междуфирмената задлъжнялост в България е над 100 млрд. лева. Дългове за над 40 млрд. лева пък са с просрочие от над 30 дни. Според организацията обаче въвеждането на клирингов механизъм чрез БФБ ще доведе до намаляване на общата задлъжнялост в икономиката.
.
Питаме БНБ безплатно за просрочия към трезорите

 
Веднъж годишно всяко физическо лице може да поиска справка за своите задължения от Централния кредитен регистър (ЦКР) напълно безплатно. Ако за този период му се наложи да вземе справка отново, таксата е 10 лева, става ясно от сайта на Българската народна банка (БНБ).

За целта са необходими няколко документа. На първо място това е заявление по образец, което всеки може да изтегли от електронната страница на БНБ или да получи на гишетата в паричния салон на централната ни банка. Желаещият да получи справка от ЦКР трябва да носи и лична карта. Ако заявлението се подава от друго лице, задължително пък трябва да се представи нотариално заверено пълномощно. Ако се налага плащането на такса, трябва да се носи и документ, че това е направено.

Заявление за предоставяне на информация за кредитните задължения от ЦКР може да се подава и по пощата. Адресът, на който трябва да се изпращат заявленията, е София 1000, пл. „Княз Александър I” №1. Хората, поискали информация от ЦКР по пощата, могат да получат отговора отново по този начин, посочват от БНБ. Според разпоредбите обаче не може да се подава искане и съответно да се получава информация по факс или по e-mail. След като заявлението е подадено, БНБ предоставя исканата информация в срок до 7 работни дни.
.
22 на сто от заемите са проблемни
Българите все още изпитват сериозни затруднения с погасяването на дълговете си към банките, показват данни на БНБ. 9,02 млрд. лева е общият обем на лошите и преструктурираните кредити на фирмите и домакинствата, като в сумата не са включени овърдрафтите. Това означава, че те са 22% от всички заеми, отпуснати на физически и юридически лица. За сравнение през септември проблемните заеми възлизаха на 8,8 млрд. лева.

Фирмите са по-нередовни с плащанията си към банките, показват още данните на БНБ. При тях делът на проблемните кредити е 23,43%. Колекторските фирми също са единодушни, че и събирането на просрочените дългове от бизнеса е много по-трудно. Причината е, че юридическите лица много по-лесно могат да се освободят от собствеността си и от всичките си активи. Така остават само пасивите, които няма с какво да бъдат покрити.
.
.
.
.
България: други материали
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява