monitor.bg
Понеделник 24 Октомври, 2011
Вдовишка добавка
Или вдовишка пенсия, избираме сами

Снимка Екатерина Титова
Експертите на НОИ винаги изчисляват по-изгодния за нас вариант.
.
Вземаме 40% от парите на другия
Вдовишката добавка е процент от пенсията на починалия съпруг, който с годините ще расте. От тази есен тя вече не е 20%, а 26,5%, през 2013 г. ще е 30%, през 2014 г. -35%, и следващата 2015 г. ще достигне 40%. Това поне е предвидил законодателят. На нея имат право само хората, сключили законен брак. Добавката обаче не може да се получава едновременно с наследствената пенсия. Човек може да избира половината от цялата пенсия на починалия или своята и добавката от неговата пенсия. Добавката се отпуска при още няколко допълнителни условия. Например тя се полага само от пенсията или от сбора от пенсиите, които човекът е получавал приживе, без да се броят добавките към пенсията на починалия. Ако пенсията му по закон не може да преминава в наследствена, добавката се изплаща в съответния процент от размера на социалната пенсия за старост.

Ако добавката е към пенсия с таван, т.е. 700 лв., тя се съобразява с него. Когато починалият съпруг не е бил пенсионер, в НОИ преценяват правото на добавка от всички видове пенсии, на които съпругът е придобил право, и на вдовеца се отпуска добавка от най-благоприятната по размер пенсия. Когато преживелият съпруг взема пенсия или сбор от пенсии над максималния размер на получаваните една или повече пенсии, добавката се изплаща над този размер.
.
Кога да предпочетем процентите
Когато единият съпруг се е разписвал срещу максималните 700 лв. пенсия, овдовелият може спокойно да предпочете половината, т.е. да получава наследствена пенсия. В неговия случай тя ще е 350 лв. Това ще е по-изгодно, но само ако неговата лична пенсия е по-ниска и заедно с добавката ще остане под тази сума.

В повечето случаи обаче все пак е по-добре личната пенсия да се „надгради“ с вдовишката добавка. Освен това на добавката все пак имат право единствено законните съпрузи, докато на вдовишката пенсия имат право и други роднини, деца, родители и т.н. Освен това тя се разпределя поравно между всички, които имат право на нея.

Според статистиката на НОИ от общо 2,1 млн. пенсионери в страната - близо 693 300, все пак са предпочели варианта с добавката. След увеличението средният й размер достигна педтесетина лева.
.
Ако сме работили сезонно
Ако сме работили за малко в чужбина и сме се осигурявали по-малко от 12 месеца там, стажът ще се вземе предвид при отпускане на пенсия от българското държавно обществено осигуряване, когато имаме и необходимия български осигурителен стаж.

Човек  може да получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от българското държавно обществено осигуряване заедно с наследствена пенсия от социалното осигуряване на друга държава членка.
.
.
.
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява