monitor.bg
Четвъртък 7 Октомври, 2010
До 200 евро на хектар ще получават догодина земеделците
Пускат субсидии за нивите в “Натура 2000”
Защитените зони обхващат 33,8 на сто от територията на страната

Снимка БТА
Собствениците на земи в защитените територии „Натура 2000” догодина ще получават средства, за да не разрушават гнездата на птиците, които гнездят в техните ниви.
.
Изплатени са над 1,1 млрд. лева
Над 1,1 млрд. лева са изплатени по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година (ПРСР) от началото на прилагането до края на септември 2010 година. Сключените инвестиционни договори са 7491, а заедно с подадените заявления за компенсаторни плащания по ос 2 от ПРСР общият брой на заявленията е 111 536. До края на септември одобрените заявления са 112 636 на 2,1 милиарда лева, а субсидията по тях се очаква да надхвърли 1,6 милиарда лева.
.
.
.
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява