monitor.bg
Четвъртък 7 Октомври, 2010
Гръбнак, изкривен на S
Когато детето отпусне ръце, едното рамо винаги е по-високо от другото

СНИМКА: Алексей Димитров
Детето трябва да седи на първия чин в средната редица.
.
.
.
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява