monitor.bg
Петък 28 Май, 2004
Банка ДСК разрешава овърдрафт 3 месеца след първото плащане
.
.
.
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява