monitor.bg
Четвъртък 7 Юни, 2007
ПИБ дава преференциални лихви по спестовни влогове

.
СИГУРНОСТ
От края на миналия месец ПИБ масово издава дебитни и кредитни карти с чип. Банката подменя безплатно дебитни и кредитни карти с магнитна лента с карти с чип на всички свои клиенти, чиято валидност на картите изтича.

Чип картите осигуряват максимална сигурност и защита на средствата. Вградената компютърна чип технология в картата прави практически невъзможно копирането на данни от картата върху друг носител. Допълнителна защита носи магнитната лента, която картите с чип имат, тъй като при плащане се изисква и въвеждане на ПИН код, известен само на картодържателя, обясниха от ПИБ.

Банката предлага кредитни карти без депозит MasterCard и Visa с кредитен лимит до 50 000 лева или равностойността им в щатски долари или евро. Като допълнителен бонус към всяка издадена кредитна карта без депозит ПИБ предлага ко-брандирана кредитна карта “Diners Club-ПИБ” с предварително одобрен кредитен лимит в размер на 50% от одобрения лимит по кредитната карта VISA или MasterCard.
.
.
.
.
Бизнес и финанси: други материали
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява