Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София-град:

Обявили сме 9602 места за прием след 7-и клас

Мила Мишева - неделя, 02-04-2017 - 20:00

Училищата останаха верни на традицията в бала да включат математика и български език, Оценяването в точки на изпитите е в услуга на децата

 

- Г-жо Кастрева, готови ли сте с план-приема след седми клас?

 

- Готови сме с обобщаването, съгласуването и координирането на всички дейности. На сайта на Регионално управление на образованието – София-град, вече е качена и заповедта, с която е утвърден държавният план-прием след завършено основно образование – както след завършен седми клас, така и след завършен осми клас. Всъщност това е една от спецификите на държавния план-прием тази година, защото ние трябва да обхванем всички седмокласници предвид обстоятелството, че според Закона за предучилищното и училищното образование те завършват основно образование. За тях дейностите, включително профилите, са в духа на новите държавни образователни стандарти. В същото време продължаваме да работим във форматите на старата нормативна уредба като прием, профили, учебни планове и пр. за тези, които завършват основно образование след осми клас и продължават образованието си в гимназиален етап. Тази година сме планирали места за всички седмокласници. Випускът е от 9701 ученици, а план-приемът, който сме изготвили, е за 368 паралелки и 9602 места. Трябва, разбира се, да отбележа и обстоятелството, че София дава много възможности за избор пред родителите и учениците. В образователната ни система има учебни заведения към Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, частни училища.

- Има ли нови специалности и какви са те?

 

- Имаме интересни нови професии и специалности. На държавно ниво това са „Приложно програмиране“, „Банкова охрана и инкасова дейност“ и „Физическа охрана на обекти“. За областта новите специалности са „Сценичен костюм“, „Ремонт на летателни апарати“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Графичен дизайн“, „Логистика на товари и услуги“. Постарали сме се да намерим пресечната точка между интересите на бизнеса, училищата и, разбира се, на учениците и техните родители.

 

 

- Тази година МОН прие доста промени в приема след седми клас. В балообразуването за еднакви паралелки училищата могат да включват различни предмети. В същото време обаче гимназиите все още не са обявили как ще се образува балът. Не е ли това голямо неудобство за учениците, които не знаят оценките от кои предмети ще им бъдат необходими?

 

- Годината наистина е специфична и трудна. През февруари дори стана ясно, че с промяна в Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование се позволява “оценката“ от олимпиада да участва в балообразуването за прием след завършен седми клас. Колкото до възможността в бала да участват различни предмети за паралелки с еднакъв профил, това стана ясно още преди началото на учебната година. Надявам се, че учителите са обяснили това на своите ученици и са ги убедили, че трябва да се готвят по всички дисциплини, а не само по приоритетните – обикновено български език и литература и математика. Всеки предмет има място в образователния процес, както и в личностното развитие на детето. И все пак гимназиите и средните училища не прибегнаха до кардинални промени. По-скоро училищата запазиха традицията, като основно включиха в балообразуването оценките от български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование. Разбира се, част от тях отчетоха профила и училищната си политика и идентифицираха това в обявените балообразуващи предмети. До 10 април директорите на училищата трябва да представят на сайтовете си как ще се образува балът, с който ще се осъществява приемът след завършен седми клас в поверените им училища. Това може да се проследи и на нашия сайт.

В момента ние провеждаме нова образователна философия и ако изникват проблеми, във времето съм убедена, че ще бъдат преодолени.

- Какво мислите за промяната, при която приемът ще се осъществява в точки? В услуга на детето ли е?

 

- Да, смятам, че е в услуга на детето. Хората се притесняват от промяната. Те се страхуват винаги, когато има някакъв нов процес. Но в случая не става дума за някаква генерална промяна. До настоящия момент балът се образуваше с оценките от удостоверението след завършен седми клас и тези от националното външно оценяване. Оценяването в националното външно оценяване винаги е било в точки и се прилагаше системата на преобразуване на тези точки в оценки. Сега е обратното - точките от изпитите се запазват, както досега – максимално те са 100, а оценките от учебните предмети в седми клас се преобразуват в точки.

Затова не бих искала нито родителите, нито учениците да се притесняват от тази промяна. Тя не е свързана нито с учебно съдържание, нито с критерии за оценяване.

 

- Не се ли занижават всъщност по този начин критериите? Учениците, които досега имаха двойки на изпитите след седми клас, губеха шанса да участват в класирането, а сега реално минималният праг изчезва?

- Това е в интерес на децата, защото сега ще има шанс, възможност и перспектива за всички ученици. Имало е случаи, в които ученик се разболява и не може да се яви на НВО и той моментално губеше възможността да кандидатства например в училище, в което се изучава интензивно чужд език. Докато сега перспективите са много по-големи. От тази година оценката от националното външно оценяване не е определяща за приема в гимназиален етап след завършен седми клас. Това гарантира равния достъп до гимназиално образование и е в интерес на всички ученици. Реално погледнато, единственият праг в момента за кандидатстване е ученикът да е завършил успешно седми клас.

 

- Тази година СО спусна единни критерии за прием в първи клас, които никак не са малко, но в същото време училищата продължават да имат право да определят допълнителни. Не се ли размива промяната по този начин?

 

 

- В изпълнение на своите ангажименти, регламентирани в нормативната уредба, Столичната община прие система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която определи общите критерии за прием в първи клас. С горепосочената система са делегирани правомощия на педагогическите съвети на съответните учебни заведения да приемат до три допълнителни критерия. Системата въвежда ясни правила за прием във всички общински училища на територията на Столична община и цели да постигне по-добра информираност на родителите при кандидатстване на децата в първи клас съобразно техните желания, възможности и интереси, по-голяма прозрачност и публичност при организацията и провеждането на приема на децата в първи клас. В духа на Закона за предучилищното и училищното образование в същото време тя дава възможност на училищата да провеждат своята училищна политика и да реализират елемент от училищната автономия. В тази връзка обърнахме внимание на директорите на училища, че при изработването и приемането на допълнителните критерии е необходимо да имат предвид, че същите следва да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование и с разпоредбите на Закона за защита от дискриминация. Надявам се всеки родител да направи най-добрия избор за своето дете, като отчете интересите на детето и семейството и възможностите на желаното училище. Такъв е и смисълът на промяната – защита интересите на детето и гарантиран достъп до образованието. Дано това да е един от верните пътища.

 

Визитка:

Ваня Кастрева е родена на 5 януари 1960 г. в София

Завършва история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Работила е като редактор на документална литература в издателство „Младеж”, както и като учител по история в 119-о училище „Акад. Михаил Арнаудов”

От 1998 до 2006 г. е директор на 2-ро училище „Акад. Емилиян Станев”. От 13 юни 2006 г. е началник на Регионалния инспекторат по образование в София

На 13 август 2014 г. става служебен зам.-министър на образованието
В момента е началник на РУО - София-град

 

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви,
която ще бъде запазена следващите 7 дни.