Награда „Константин Величков“ за осем учители

Мила Мишева - понеделник, 02-11-2015 - 17:25

Осем учители получиха наградата „Константин Величков“ за високи резултати в професионалната си дейност. Отличията връчи зам. - министърът на образованието и науката Ваня Кастрева. Трима бяха наградените педагози в категория - „Работа с изявени и даровити деца и ученици; работа с деца със специални образователни потребности“ - Мариана Димитрова Гроздева, Албена Страхилова Романова-Караилиева, и Маргарита Иванова Попова. Отличилите се в категория Методическа, творческа и иновативна дейност“ пък са Цветелина Максимова Георгиева, Елена Костадинова Константинова и Нели Маринова Гетова. В категория „Възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността, извънкласни занимания“ бяха наградени Даниела Иванова Николова и Мария Иванова Караиванова. Освен наградата „Константин Величков“ учителите получиха и по един „Рибен буквар“ на д-р Петър Берон, който със създаването на първия български учебник става и първият реформатор на българското образование.