Зъболекари отчитали пломба на изваден зъб

НЗОК спипала нарушения за 13,8 млн. лв.

Мила Мишева - понеделник, 07-12-2015 - 17:31

НЗОК е установила нарушения за 13,8 млн. лв., от които 10,3млн.лв. са в болничната по помощ. Останалите 3,5 млн. лв. пък са за нередности в извънболничната помощ. Така например зъболекари отчитали, че са правили пломба на изваден зъб. Това съобщи шефката на дирекция "Извънболнична и медицинска помощ" в НЗОК Галя Йорданова по време на семинар на касата. Тя обясни, че пациентите най-често се жалват от недостатъчна по вид и обем медицинска помощ, отказ от издаване на направление, искане на допълнително доплащане, лошо отношение от страна на лекари и др. За деветте месеца от началото на годината от НЗОК са направили общо 14 151 проверки в извънболнична помощ. Отчетени са 6620 нарушения, завършили със санкции и 5514 нарушения - с препоръки. Размерът на глобите и имуществените санкции е с 12,5% по-висок в сравнение с 2014 г. – общата сума е 1,9 млн. лв.

По отношение на осигуреността с общопрактикуващи лекари стана ясно, че средният брой на пациенти в листата на едно джипи е 1749. През 2014 г. тази цифра е била 1659. Най-ниска е осигуреността на лични лекари в Кърджали и Разград. Там едно джипи има съответно по 2602 и 2631 пациенти. Най- висока пък е осигуреността на личните лекари в Плевен, където на джипи се пада 1346 пациенти. Като проблем в болничната помощ от касата отчитат липса на ефект от лечение в някои случаи - пациенти постъпват и се изписват от болница с едни и същи показатели.