Перките край нос Калиакра.

Съдът в Люксембург решава за перките в "Калиакра"

МАРИЯ KАДИЙСКА - неделя, 04-10-2015 - 14:56

Европейският съд в Люксембург вече е запознат с делото „Калиакра”, образувано от ЕК срещу България и се очаква неговото решение, съобщиха съдии от ВАС. Това е една от най-сериозните наказателни процедури на ЕС срещу България и касае застрояването на една от най-емблематичните защитени територии, част от мрежата „Натура 2000“.

Българското дружество за защита на птиците внесе жалба до ЕК през февруари 2008 година във връзка с проектите за ветроенергийни паркове и строителство в района на Калиакра. В мотивите бе отбелязано, че Калиакра е емблематичен пример как зад иновации и инвестиции се маскира престъпно посегателство над биоразнообразието.

ЕК повдигна обвинение срещу България в Европейския съд, защото счита, че страната ни не е изпълнила задълженията си по обявяване на цялата територия на орнитологично важното място „Калиакра” за защитена зона от „Натура 2000“. Също така страната ни не е изпълнила задължението си по Директивата за птиците строго да защитава територията на ОВМ Калиакра, която е била класифицирана като защитена зона от „Натура 2000“, но не е обявена като такава, тъй като са одобрени проекти на 6 фирми за изграждане на ветрогенератори. Страната на практика не взела подходящи мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на естествените местообитания и обезпокояването на видовете, за които са определени защитените зони за птици „Калиакра” и „Белите скали”, както и „Комплекс Каликара”.

През 2012 година ЕК изпрати на България последно предупреждение, че ако законодателството не бъде спазено, страната ни ще бъде изправена пред Съда в Люксембург. Последва приемането на мораториум върху по-нататъшно изграждане на ветрогенератори в Добруджа, както и няколко законодателни промени, зачитащи решенията за одобрени, но предвиждащи нереализираните в период от 5 години проекти да губят правното си действие. В защитената зона Калиакра” все още има актуални проекти, без обаче да се включват ветроенергийните мощности.