Алма матер избира нов ректор

Мила Мишева - вторник, 17-11-2015 - 12:04

Софийският университет избира нов ректор днес. За поста на настоящия ректор проф. Иван Илчев има двама конкуренти. Това са проф. Атанас Герджиков от Факултета по класически и нови филологии и проф. Тони Спасов от Факултета по химия и фармация. Общото събрание на Алма матер започна в 9:30 ч. То се провежда в 65-а аудитория на Ректората. Предстои да бъде представен отчетния доклад на сегашния ректор проф. Иван Илчев. Освен нов ректор Общото събрание ще избере и нов академичен съвет и нов университетски обществен застъпник.