Общинарите без заплата, ако закъснеят с бюджета

ТЕОДОРА ТОДОРОВА - сряда, 13-01-2016 - 08:00

Общинският съвет и общинските съветници няма да получават заплати, ако закъснеят с приемането на бюджета на общината. Това трябва да стане в срок от 15 дни след внасянето му за разглеждане от кмета. Те ще стоят без заплати, докато не го приемат. Добрата новина е, че след приемането му ще си получат парите със задна дата. Това предвиждат промени в Закона за публичните финанси, предложени за обсъждане от финансовото министерство.

Кметовете пък вече ще имат срок от 20 работни дни след обнародване на държавния бюджет за съответната година да внесат за разглеждане в общинския съвет окончателния проект на бюджета за общината. В рамките същия 20-дневен срок трябва да е минало и публичното му обсъждане, предвиждат още измененията. С тях отпада задължението на кметовете да правят обсъждане на проекта на общинския бюджет преди обнародването на държавния бюджет. По сега действащите норми това е задължително и трябва да стане до 30 ноември.