Децата ще пеят „Хубава си моя горо“ в час по музика

„Булгар, булгар“ отпада от учебниците

Мила Мишева - понеделник, 25-01-2016 - 17:14

Паисий ще се учи в 9- ти клас, „Песен за човека“ също остава

„Бай Ганьо в банята“ с емблематичното „Булгар, булгар“ отпада от проектите на нови учебни програми по български език и литература. На нейно място влиза главата „Бай Ганьо пътува“. Това обяви днес образователният министър проф. Тодор Танев и уточни, че решението е лично негово.  “Вече сме в 21 век и България е мръднала от тогава”, обясни министърът и добави, че учебните програми все още са само предложения, а не окончателно решение. Проф. Танев беше категоричен, че МОН не прави безсмислени размествания, а всяка промяна се прави с идеята да е  услуга на децата и да се подобри качеството на образование. Така например е много по-подходящо „История славянобългарска“ да се изучава в девети клас, когато децата са по-големи и могат по-добре да я осмислят, отколкото в шести, както е в момента.

„Стани, стани, юнак балкански“ също остава в програмата, но песни като „Хубава си, моя горо“ няма да се учат в часовете по литература. Те ще бъдат част от часовете по музика, защото само с текст „не докосвали” достатъчно децата.


Министърът обяви, че е патриот

и нищо свързано с българската националност няма да отпадне от учебниците.
Емблематичните произведения „Песен за човек“ на Никола Вапцаров и „Зимни вечери“ на Христо Смирненски“ не отпадат, а ще изучават в десети клас, вместо в осми както е в момента. Десетокласниците ще учат още „Писмо“(„Ти помниш ли...“), и „Предсмъртно“ на Никола Вапцаров. Най-емблематичните произведения

 на Христо Ботев и Иван Вазов също не отпадат

от програмата и ще се изучават в 9 – и и 10- и клас.
 От проектите на МОН стана ясно, че в десети клас учениците ще изучават само българска литература. Според новия Закон за предучилищно и училищно образование след 10 клас гимназистите ще завършват първа гимназиална степен и ще имат национално външно оценяване по литература. Именно заради тогава ще се учи само българската литература, обясни главният експерт от МОН Милена Иванова.
В десети клас ще се учат още емблематичнити прозиведения на Яворов, сред които са „Обичам те“, „Две хубави очи“, „На нивата“ и др. В учебната програма попадат и „Тютюн“ на Димитър Талев и други важни произведения.


Липсват 31 произведения


31 произведения отпадат от проектите на учебни програми по български език и литература до 12 клас. От 171, изучаваните текстове ще са около 140, ако програмата бъде приета в този си вид.
В проектите липсват стихотворенията на Никола Вапцаров - „Завод“ и „Кино“,  „Ще бъдеш в бяло“ на Пейо Яворов, „Сиротна песен“ на Димчо Дебелянов, както и „Ралица“ на Пенчо Славейков. От задължителната подготовка отпада още разказът на Елин Пелин „На оня свят“, както и „Шибил“ на Йовков.
От МОН уточниха, че в часовете по профилирана подготовка в 11 и 12 клас, ще могат да се изучават и други произведения. Публикуваните проекти на програми засягат само задължителната подготовка.