Повечето деца заминават с родителите на гурбет.
Сметната палата преброи много и остарели за пазара школа

34 882 ученици изтекли в чужбина

Мила Мишева - четвъртък, 03-12-2015 - 19:33

Деца изпадат от клас заради бедност, ранен брак и отсъствия

34 882 ученици са напуснали българските школа, защото са заминали в чужбина от учебната 2007 - 2008 година до 2013 - 2014 година. Това става ясно от одит на Сметната палата за социалните и икономическите ефекти от оптимизирането на училищната мрежа.

„Забелязва се нарастване на относителния дял ученици, които прекратяват обучението си в страната поради заминаване в чужбина“, пише в документа. През учебната 2007 - 2008 година учениците, напуснали школата заради емиграция, са 19,7% от общия брой на отпадналите. През 2013 - 2014 година този дял се покачва до 34,3%.

 

Драстичен скок на децата, заминали в чужбина

 

отчитат от регионалния инспекторат в Пловдив. По семейни причини пък 66 240 ученици са напуснали училище за приблизително седем години. Децата най-често изпадат от клас поради бедност, сключване на ранен брак, емиграция, натрупване на отсъствия и др., пише още в доклада. Общият брой на учениците, напуснали преждевременно училище в рамките на одитирания период - от учебната 2007 - 2008 година до 2013 - 2014 година, е над 135 хил.

Одитът показва още, че децата в българските училища намаляват от 856 022 до 749 000 за същия период от време.

Един от основните изводи на доклада на Сметната палата е, че в страната ни има много училища, което е предпоставка за неефективност и неефикасност на разходите за образование. Освен това школата не отговарят на нуждите на пазара на труда в съответния регион и

 

не осигуряват възможност за социална реализация

 

Друга критика в доклада на Сметната палата е, че съставът и структурата на педагогическите кадри не са достатъчно оптимизирани. Освен това в много училища има маломерни и слети паралелки, в които не може да се осигури качествено образование.

През одитирания период са закрити и преобразувани 55 училища по финансираните общински програми за оптимизация на училищната мрежа при планирани 30. Документът отчита още намаляване на преподавателския състав в страната – от 54 454 през учебната 2007 - 2008 година до 45 093 през 2013 - 2014 година.

За пореден път се затвърждава и тенденцията за застаряване на учителите – делът на преподавателите над 60-годишна възраст расте, а преподавателите под 25 години трайно намаляват и са под 1%.