Според проектите на новите учебни програми

Латиницата влиза в учебника за втори клас

Мила Мишева - събота, 23-01-2016 - 20:00

Осмокласниците ще трябва да пишат електронни писма

Хлапетата във втори клас ще правят съпоставка между кирилица и латиница. Това предвижда проектът на учебна програма по български език и литература за втори клас, който е публикуван на сайта на МОН за обществено обсъждане. Друга новост е, че децата ще се учат да създават  електронна поздравителна картичка и SMS. Те ще имат и уроци за речева учтивост при писане на мобилно съобщение. Учебната програма включва още преразказване на текстове, свързани със здравословния начин на живот. Както и досега, хлапетата ще учат басни и фолклорни произведения, както и частите на речта – съществително име, прилагателно и глагол.

В шести клас пък учениците ще трябва да могат да отговарят на научен въпрос, както и да използват книги от електронни библиотеки и други електронно базирани информационни източници за изпълнение на конкретна изследователска задача. Както и досега шестокласниците ще учат за местоименията, времената в българския език и др.

В проекта на учебна програма за осми клас пък е включен речевия етикет в електронното общуване. Учениците ще трябва да могат да създават есе по морален проблем, както и електронно писмо.