Населението ни се топи с една трета до 2050 година

Разделение на бедни и богати в училище

Мила Мишева - петък, 13-11-2015 - 16:37

В българското училище има разделение на децата според социалния им статус. Това обясни главният икономист към Световната банка Виктория Левин, която участва в конференцията на фондация „Заедно в час“ посветена на образованието. Така българските деца нямат равен достъп до образование и социалния статус оказва влияние върху успеха на учениците. Левин припомни и тревожните данни от последните международни изследвания, според които българчетата са на последно място в Европа по математическа грамотност. Също така 50% от децата в професионалните ни гимназии са показали слаби резултати по функционална грамотност. Според данни от Световната банка едва 38 % от децата от ромчетата между 3 и 6 години посещават предучилищни занимания. Само 15% от ромите мъже и 9 % от жените роми завършват училище, като и за двата пола е от изключителна важност близостта на местоживеенето им до училището.

Между периода 2010 – 2050 г. българското население ще се стопи с една трета, заяви още Левин. Тя добави още, че 23% от работодателите у нас заявяват, че подчинените им имат проблеми с липсата на социално – емоционали умения. Бизнесът отчита, че на българите им липсват два пъти повече в сравнение с другите европейци т. нар. „меки“ умения като компетентност за сработване с другите. Познавателните и социално-емоционалните умения на българските работници са изследвани с национално представително проучване BLISS от 2013 г., в което са взели участие хора на възраст от 18 до 65 години.Проучването показва още, че капацитетът за познавателни умения намалява с възрастта и всички работници между 50 и 65 години имат по-ниски познавателни умения в сравнение с по-младите им колеги. Изключение прави само умението за четене на текстове. По-възрастните работници обаче компенсират с по-добри социални умения. За жените е важно да са съзнателни на работа, докато за мъжете способността им да се променят, да се нагаждат към новите условия е по-важното умение, отчита още проучването.